Khoan giếng


Công Ty TNHH kHOAN Giếng Khoan Cọc Nhồi Đắc Lên
Chuyên:
-Tư Vấn – Thăm Dò – Khoan Giếng Công Nghiệp – Dân Dụng.
– Khoan Cọc Nhồi – Khoan Dẫn Cọc – Khoan Tiếp Địa.
– Khoan Khảo Sát Địa Chất Công Trình – Địa Chất Thủy Văn.
– Khoan Rút Hạ Mực Nước Công Trình.
– Bảo Dưỡng – Sửa Chữa – Lắp Đặt Giếng Khoan Và Bơm Chìm 
(HỏaTiễn)
ad:95 Nguyễn Tự Tân – Tp Quảng Ngãi
hotline: Mr Lên 0906444155 — Mr Tôt 0868141234
web: #daclen.com #khoangiengtaiquangngai.com

https://www.facebook.com/khoangiengcongnghiep0906444155/videos/2411081272462372/
https://www.facebook.com/khoangiengcongnghiep0906444155/videos/371059567173533/