Khoan giếng


Công Ty TNHH kHOAN Giếng Khoan Cọc Nhồi Đắc Lên
Chuyên:
-Tư Vấn – Thăm Dò – Khoan Giếng Công Nghiệp – Dân Dụng.
– Khoan Cọc Nhồi – Khoan Dẫn Cọc – Khoan Tiếp Địa.
– Khoan Khảo Sát Địa Chất Công Trình – Địa Chất Thủy Văn.
– Khoan Rút Hạ Mực Nước Công Trình.
– Bảo Dưỡng – Sửa Chữa – Lắp Đặt Giếng Khoan Và Bơm Chìm 
(HỏaTiễn)
ad:95 Nguyễn Tự Tân – Tp Quảng Ngãi
hotline: Mr Lên 0906444155 — Mr Tôt 0868141234
web: #daclen.com #khoangiengtaiquangngai.com

Công Ty TNHH kHOAN Giếng Khoan Cọc Nhồi Đắc Lên

Công Ty TNHH kHOAN Giếng Khoan Cọc Nhồi Đắc LênChuyên:-Tư Vấn – Thăm Dò – Khoan Giếng Công Nghiệp – Dân Dụng.- Khoan Cọc Nhồi – Khoan Dẫn Cọc – Khoan Tiếp Địa.- Khoan Khảo Sát Địa Chất Công Trình – Địa Chất Thủy Văn.- Khoan Rút Hạ Mực Nước Công Trình.- Bảo Dưỡng – Sửa Chữa – Lắp Đặt Giếng Khoan Và Bơm Chìm (HỏaTiễn)ad:95 Nguyễn Tự Tân – Tp Quảng Ngãihotline: Mr Lên 0906444155 — Mr Tôt 0868141234web: #daclen.com #khoangiengtaiquangngai.com #khoangiengquangngai.com.#khoangiếng Nguyễn Đắc Tốt Len Nguyen

Posted by Công Ty TNHH Khoan Giếng Khoan Cọc Nhồi Đắc Lên on Wednesday, July 24, 2019
Công Ty TNHH kHOAN Giếng Khoan Cọc Nhồi Đắc Lên

Công Ty TNHH kHOAN Giếng Khoan Cọc Nhồi Đắc LênChuyên:-Tư Vấn – Thăm Dò – Khoan Giếng Công Nghiệp – Dân Dụng.- Khoan Cọc Nhồi – Khoan Dẫn Cọc – Khoan Tiếp Địa.- Khoan Khảo Sát Địa Chất Công Trình – Địa Chất Thủy Văn.- Khoan Rút Hạ Mực Nước Công Trình.- Bảo Dưỡng – Sửa Chữa – Lắp Đặt Giếng Khoan Và Bơm Chìm (HỏaTiễn)ad:95 Nguyễn Tự Tân – Tp Quảng Ngãihotline: Mr Lên 0906444155 — Mr Tôt 0868141234web: #daclen.com #khoangiengtaiquangngai.com #khoangiengquangngai.com.#khoangiếng Nguyễn Đắc Tốt Len Nguyen

Posted by Công Ty TNHH Khoan Giếng Khoan Cọc Nhồi Đắc Lên on Wednesday, July 24, 2019